uvádí...
20. kongres SAMOŠKA

Program

Odborný program přináší aktuální trendy a případové studie.
Praktické přednášky se zaměřují na konkrétní oblasti každodenní práce majitele prodejny.
1. den
31. 5. 2017

Registrace

Neformální setkání maloobchodníků, centrál maloobchodních aliancí, družstev, velkoobchodů a dodavatelů

 • Představení výrobků a služeb partnerů na stáncích
 • Utužení stávajících a možnost navázání nových kontaktů
 • Bohatý raut, živá hudba
2. den
01. 6. 2017

Registrace

Prezentace partnerů

 • Představení výrobků a služeb partnerů na stáncích
 • Ochutnávky novinek, soutěže o zajímavé ceny

Oficiální zahájení

Zdeněk Juračka

EET v obchodě: zhodnocení, zkušenosti a výhled do budoucna

 • Zkušenosti obchodníků s EET, dodržování zákona
 • Splnilo zavedení EET očekávání ministerstva financí?
 • Dočkají se obchodníci náhrady nákladů?
Andrej Babiš
Petr Morava
Zdeněk Juračka
Jiří Štorch
Alena Schillerová

Přestávka na kávu

Odemkněte svůj potenciál a naleznete cestu k úspěchu a štěstí

 • Naučte se směřovat svojí energii tam, kde to má smysl.
 • Najděte své silné stránky!
 • Dosáhněte úspěchu díky motivaci, inspiraci a osobnímu rozvoji.
Jan Mühlfeit
13:00–14:00

Oběd

Předávání certifikátů Tradiční český obchod

Příběhy úspěšných maloobchodníků

 • Majitelé prodejen představí prostřednictvím videoreportáží své prodejny a příběhy svého podnikání.

Přestávka na kávu

15:30-16:45

Sekce A -Jak řešit problémy tradičního trhu

„Perfektní obchod“ v praxi

 • Práce s regálem, pokladní zónou a druhotným vystavením
 • Zkušenosti obchodníků se zavedením iniciativy v jejich obchodech a prodejní výsledky
 • Fungování projektu po roce a plány do budoucna
Daniel Nikolov
Zdeněk Novák
Leoš Schwarz
Radek Kurc

Výzvy tradičního trhu a jak jim čelit

 • EET v praxi – výsledky miniprůzkumu týkajícího se vydávání účtenek na tradičním trhu
 • Práce s informacemi – v čem je možné se poučit od mezinárodních řetězců
 • Kterým kategoriím se na tradičním trhu daří nejvíce a je jim proto třeba se věnovat?
 • Jaké problémy a výzvy vidí dodavatelé v českém obchodě a jaká řešení navrhují?
Lubomír Mechura
15:30-16:45

Sekce B – Jak zvýšit prodeje

Využijte sezonu a další příležitosti ke zvýšení prodejů v kategorii slaných snacků

 • Optimalizace sortimentu a pravidla jeho uspořádání
 • Jak pracovat s regálem a druhotným vystavením?
 • Vývoj prodejů kategorie na tradičním trhu
Michal Vyhnálek

Pošta Partner jako cesta k zachování služeb v malých obcích

 • Franšízové provozování poboček propojuje poštu s venkovem i maloobchodem.
 • Podmínky poštovní franšízy
 • Ukázka z praxe: zavedení pošty Partner ve venkovské prodejně
Dana Holánková
Lenka Kristová
Jan Foubík

Vyhlášení vítězů soutěží, tombola