uvádí...
28.–29. 1. 2025, Clarion Congress Hotel Olomouc

O akci

Kongres Samoška to nejsou jen přednášky a nové informace.
Inspiraci a diskusi nabídne exkurze, představení novinek partnerů a večerní party.

Kongres na podporu domácího maloobchodního trhu umožňuje setkání členů maloobchodních aliancí, družstev, jednotlivých maloobchodníků, velkoobchodů, dodavatelů i zástupců státních a profesních organizací.

Cílem akce je informovat a inspirovat domácí obchodníky a pomoci jim lépe čelit ostré konkurenci na trhu. Kongresu předchází neformální večerní setkání.

300–400 účastníků

Zástupci maloobchodu60%

Zástupci dodavatelů30%

Zástupci jiných oborů10%

Z čeho se kongres skládá?

Exkurze

První den kongresu mají účastníci možnost nahlédnout do zákulisí vybraných obchodů či výrobních provozů. To jim dává jedinečnou příležitost podívat se na retail v praxi a načerpat inspiraci.

Večerní party

Party je ideálním místem k neformálnímu pobavení se s kolegy nebo obchodními partnery u sklenky nebo na tanečním parketu. Součástí party je raut, hudební vystoupení, ochutnávky, prezentace a soutěže na stáncích partnerů.

Odborný program

Odborný program probíhá po celý den konání akce. Dopolední část přináší aktuální informace o dění a trendech na maloobchodním trhu i inspiraci z jiných oborů. Odpolední přednášky nabízejí praktické případové studie dotýkající se konkrétních oblastí každodenní práce majitele prodejny či spolupráce obchodníků s dodavateli.

Networking

Kongres je jedinečnou příležitostí potkat na jednom místě zástupce všech významných maloobchodních i velkoobchodních uskupení na tradičním trhu i jednotlivé majitele prodejen. Diskutujte s nimi během večerní party i přestávek o aktuálních tématech, která hýbou trhem. Navažte nové obchodní kontakty a utužte ty stávající.

Prezentace partnerů na stáncích

Součástí akce jsou také prezentace partnerů kongresu na stáncích. Jak během večerní party, tak během celého odborného programu mají možnost představit účastníkům kongresu své nové produkty a služby, připravit soutěž, anketu, ochutnávku či sampling.

Ozvěny Samošky

Po každém kongresu vychází v časopise Zboží&Prodej příloha věnovaná této akci, která shrnuje nejzajímavější momenty akce a prezentované příspěvky.