uvádí...
27. kongres Samoška, 1.-2. 6. 2022, Praha

O akci

Kongres Samoška to nejsou jen přednášky a nové informace.
Inspiraci a diskusi nabídne exkurze, představení novinek partnerů a večerní party.

Kongres na podporu domácího maloobchodního trhu umožňuje setkání členů maloobchodních aliancí, družstev, jednotlivých maloobchodníků, velkoobchodů, dodavatelů i zástupců státních a profesních organizací.

Cílem akce je informovat a inspirovat domácí obchodníky a pomoci jim lépe čelit ostré konkurenci na trhu. Kongresu předchází neformální večerní setkání.

400 účastníků

Zástupci maloobchodu60%

Zástupci dodavatelů30%

Zástupci jiných oborů10%

Z čeho se kongres skládá?

Exkurze

Součástí doprovodného programu jsou návštěvy prodejen, které jsou organizované pro menší skupinu účastníků kongresu během odpoledne před začátkem networkingového večírku. Je zajištěn program včetně dopravy z místa konání kongresu.

Večerní party

Neformální party kongresu je ideálním místem pro utužení stávajících a navázání nových obchodních kontaktů. Součástí party je raut, živá hudba, ochutnávky, prezentace a soutěže na stáncích partnerů.

Odborný program

Odborný program probíhá po celý druhý den konání akce. Přináší aktuální témata z oblasti maloobchodu a praktické případové studie dotýkající se každodenní práce majitelů a pracovníků prodejen na tradičním trhu. Program je uzavřen bohatou tombolou.

Prezentace partnerů na stáncích

Součástí akce jsou také prezentace partnerů kongresu na stáncích. Jak během večerní party, tak během celého odborného programu mají možnost představit účastníkům kongresu své nové produkty a služby, připravit soutěž, anketu, ochutnávku či sampling.

Ozvěny Samošky

Po každém kongresu vychází v časopise Zboží&Prodej příloha věnovaná této akci, která shrnuje nejzajímavější momenty akce a prezentované příspěvky.