uvádí...
24. kongres SAMOŠKA, 21.–22. 1. 2019

Partner, Řečník