uvádí...
26. kongres Samoška, 3.–4. 11. 2021, Clarion Congress Hotel Olomouc

Covid-19 a jeho vliv na český maloobchod

Covid-19 a jeho vliv na český maloobchod

  • Jak se změnilo nákupní chování spotřebitelů a jejich preference prodejních kanálů?
  • Stabilizace trhu po prvotních panických nákupech
  • Do jaké míry byl ovlivněn tradiční trh?
  • Kterých kategorií a jejich prodejů se změny nejvíce dotkly