uvádí...
27. kongres Samoška, 1.-2. 6. 2022, Praha

Efektivní logistika potravin – nedílná součást úspěšného prodejního řetězce

Efektivní logistika potravin – nedílná součást úspěšného prodejního řetězce

  • Logistické řešení skladování a distribuce rychloobrátkového zboží v několika teplotních režimech
  • Centralizace logistiky a nákupu zvyšuje flexibilitu. Umožňuje přesně časově plánovat závozy podle možností odběrných míst a pružně reagovat na měnící se strukturu zboží. Snižuje chybovost, zrychluje tok zboží k zákazníkům a šetří nejen dopravní kapacity, ale především náklady