uvádí...
2. 6. 2022, Aquapalace Hotel Prague

Obchůdek 2021+ pomáhá s provozními náklady prodejny

2. 6. 2022
14:30–14:50

Obchůdek 2021+ pomáhá s provozními náklady prodejny

  • Dotace na mzdy personálu, nájem, vč. poplatků za energie, telefony, internet či platební terminál
  • Zhodnocení první fáze a pokračování projektu na podporu venkovských prodejen