uvádí...
27. kongres Samoška, 1.-2. 6. 2022, Praha

Oficiální zahájení

4. 11. 2021
09:00–09:30

Oficiální zahájení

Organizátor, generální partneři