uvádí...
26. kongres Samoška, 3.–4. 11. 2021, Clarion Congress Hotel Olomouc

Panelová diskuse: Tradiční trh v nové realitě – nastal čas posunout prodejnu o úroveň výš

Panelová diskuse: Tradiční trh v nové realitě – nastal čas posunout prodejnu o úroveň výš

  • Jaké výzvy a příležitosti přinesla obchodníkům v docházkové vzdálenosti pandemie?
  • Součinnost s obcemi
  • Spolupráce s místními dodavateli
  • Propojení prodejny s on-line prostředím
  • Jak neztratit zákazníka?