uvádí...
27. kongres Samoška, 1.-2. 6. 2022, Praha

Panelová diskuse: Zálohování nápojových obalů a jeho dopad na český tradiční trh

Panelová diskuse: Zálohování nápojových obalů a jeho dopad na český tradiční trh

  • Cirkulární ekonomika coby řešení nakládání s obaly?
  • Nahradí i v ČR sběr nápojových obalů zálohování?
  • Jak by se změnilo nákupní chování spotřebitele i jeho nakládání s obaly?
  • Kdo to všechno zaplatí?
  • Co by zavedení zálohování znamenalo pro tradiční trh?