uvádí...
27. kongres Samoška, 1.-2. 6. 2022, Praha
Panelová diskuse: Zálohování nápojových obalů a jeho dopad na český tradiční trh

Obchůdek 2021+

Nový dotační program MPO ČR zaměřený na podporu venkovských koloniálů
  • Komu jsou finanční prostředky určeny a jakým způsobem je možné peníze získat?
  • K jakým účelům lze dotace využít?
  • Propojení s projektem Česko platí kartou

Prodejna budoucnosti

  • Úsporné technologie, digitalizace, automatizace, regionalita...
  • Jaké jsou hlavní pilíře udržitelného obchodu a které služby se stanou jeho nezbytnou součástí?
  • Projekt Obchod 2030: vize prodejen na tradičním trhu
 

Zákazník tradičního trhu v době (po)covidové

  • Přesun části obyvatelstva z měst na venkov stvořil „nového nakupujícího“
  • Je pro něj důležitá kvalita a udržitelnost, na jakou byl zvyklý ze specializovaných prodejen z větších měst? Upřednostňuje nové kategorie?
  • Jak se změnily preference vlastností prodejen?
  • Který kanál českého maloobchodu je vítězem pandemie?