uvádí...
22. kongres SAMOŠKA

Alena Schillerová

Ministryně financí ČR

Alena Schillerová

Ministryně financí ČR

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v letech 1991–2015 pracovala na různých pozicích ve Finanční správě. Působila jako ředitelka Finančního úřadu Brno-venkov a také jako ředitelka Odboru právního a daňového procesu Generálního finančního ředitelství. Mimo jiné byla členkou Vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT a členkou pracovní komise pro finanční právo Legislativní rady vlády. Věnovala se také publikační a přednáškové činnosti. V roce 2016 se stala náměstkyní pro daně a cla na Ministerstvu financí České republiky, kde měla na starosti přípravu a spuštění elektronické evidence tržeb. V prosinci 2017 byla jako první žena v historii ČR jmenována do funkce ministryně financí.

Všechny části programu od: Alena Schillerová

Panelová diskuse: Co nám vzala a dala elektronická evidence tržeb?

9:40–11:10