uvádí...
28.–29. 1. 2025, Clarion Congress Hotel Olomouc

Daniel Buryš, Kofola ČeskoSlovensko

generální ředitel

Daniel Buryš, Kofola ČeskoSlovensko

generální ředitel

Daniel Buryš promoval v roce 1993 v oboru automatizované systémy řízení na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO). V roce 2008 absolvoval také MBA program při Liverpool JMU School organizovaný VŠB-TUO. Před příchodem do Skupiny Kofola působil jako ředitel Hotelu Imperial v Ostravě (1996–2000), finanční ředitel ve společnostech Štěrkovny (2000–2004), Severomoravská energetika (2004–2007) a ElektrociepłowniaChorzów „ELCHO“ (ČEZ Group). Ve Skupině Kofola je od roku 2010. Začal na pozici finančního ředitele českých entit Skupiny. Od roku 2018 je generálním ředitelem společnosti Kofola ČeskoSlovensko.