uvádí...
27. kongres Samoška, 1.-2. 6. 2022, Praha

Daniel Buryš, Kofola ČeskoSlovensko

generální ředitel

Daniel Buryš, Kofola ČeskoSlovensko

generální ředitel

Daniel Buryš promoval v roce 1993 v oboru automatizované systémy řízení na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO). V roce 2008 absolvoval také MBA program při Liverpool JMU School organizovaný VŠB-TUO. Před příchodem do Skupiny Kofola působil jako ředitel Hotelu Imperial v Ostravě (1996–2000), finanční ředitel ve společnostech Štěrkovny (2000–2004), Severomoravská energetika (2004–2007) a ElektrociepłowniaChorzów „ELCHO“ (ČEZ Group). Ve Skupině Kofola je od roku 2010. Začal na pozici finančního ředitele českých entit Skupiny. Od roku 2018 je generálním ředitelem společnosti Kofola ČeskoSlovensko.

Všechny části programu od: Daniel Buryš, Kofola ČeskoSlovensko

Panelová diskuse: Zálohování nápojových obalů a jeho dopad na český tradiční trh

14:05–15:15