uvádí...
27. kongres Samoška, 1.-2. 6. 2022, Praha

Daniel Džmuráň, EEIP

associate

Daniel Džmuráň, EEIP

associate

Daniel Džmuráň je absolventem Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze. Celou svou kariéru se věnuje oblasti ekonomiky a podnikových financí. Dříve působil v auditu ve společnosti PricewaterhouseCoopers či jako editor pro Euro.cz, kde se věnoval ekonomickým, byznys a politickým tématům. Momentálně působí jako konzultant ve společnosti EEIP. Specializuje se na poradenství v oblasti fúzí, akvizic a restrukturalizací podniků a zpracovává ekonomické studie pro subjekty ze soukromé, veřejné i neziskové sféry. Podílel se mimo jiné na komplexním návrhu depozitního systému pro jednorázové nápojové lahve v ČR. Ten ukazuje cestu, jakou by se mohl tuzemský nápojový průmysl stát téměř stoprocentně cirkulárním odvětvím, a to bez dopadů do peněženek spotřebitelů a bez potřeby jakékoliv finanční pomoci ze strany státu.

Všechny části programu od: Daniel Džmuráň, EEIP

Panelová diskuse: Zálohování nápojových obalů a jeho dopad na český tradiční trh

14:05–15:15