uvádí...
27. kongres Samoška, 1.-2. 6. 2022, Praha

Daniela Hrabětová

vedoucí oddělení závislé činnosti a evidence tržeb, Generální finanční ředitelství

Daniela Hrabětová

vedoucí oddělení závislé činnosti a evidence tržeb, Generální finanční ředitelství

Vystudovala ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechnickou, obor ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Řadu let pracovala v oblasti veřejného zdravotního pojištění, odkud po krátkém působení v soukromé sféře přešla v roce 2011 do Finanční správy České republiky. Od minulého roku působí na pozici vedoucí oddělení závislé činnosti a evidence tržeb v rámci odboru daní z příjmů. Současně je hlavní metodičkou v projektu elektronické evidence tržeb.