uvádí...
26. kongres Samoška, 2.–3. 6. 2021, Aquapalace Hotel Prague
27. kongres Samoška, 3.–4. 11. 2021, Clarion Congress Hotel Olomouc

Halka Beldová

Spolumajitelka, Vitálka, Litoměřice

Halka Beldová

Spolumajitelka, Vitálka, Litoměřice

Vystudovala obory hospodaření s přírodními zdroji a geologie životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2004 až 2010 pracovala jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu vodohospodářském Tomáše Garrigua Masaryka, kde se nejprve zabývala materiálovým a energetickým využitím komunálního odpadu v Centru hospodaření s odpady a později reportingem EU o stavu čištění odpadních vod v ČR na Odboru odpadních vod. Po rodičovské dovolené se v roce 2016 stala jednatelkou a spolumajitelkou společnosti Reforma trading a prodavačkou v prodejně zdravé výživy Reforma, po rozšíření podniku v roce 2017 pak vedoucí druhé prodejny zdravé výživy Vitálka.