uvádí...
28.–29. 1. 2025, Clarion Congress Hotel Olomouc

Jan Binek, GaREP

ředitel a jednatel

Jan Binek, GaREP

ředitel a jednatel

Je vystudovaným ekonomem. Doktorské studium veřejné ekonomie absolvoval na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a magisterské studium se specializací na evropskou integraci a rozvoj měst a regionů na Vysoké škole ekonomické v Praze. V praxi působí od roku 2003. Odborně se věnuje metodickým otázkám strategického plánování, spolupráci obcí, veřejné ekonomii, regionálnímu rozvoji a plánování v oblasti vzdělávání. Je hlavním autorem metodiky pro tvorbu programů rozvoje obcí doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Má zkušenosti z řešení řady výzkumných projektů v oblasti regionálního rozvoje a je autorem řady publikací z této oblasti. Několik volebních období působí jako zastupitel obce Žatčany a předseda rozvojového výboru zastupitelstva. V minulosti externě spolupracoval s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR nebo Spolkem pro obnovu venkova ČR.

Všechny části programu od: Jan Binek, GaREP

I vesnice si žádá moderní obchod

11:00–11:10