uvádí...
27. kongres Samoška, 1.-2. 6. 2022, Praha

Jan Foubík

Ředitel divize obchod a marketing, Česká pošta

Jan Foubík

Ředitel divize obchod a marketing, Česká pošta

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu financí a účetnictví, obor finance, a Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultu sociálně-ekonomickou, obor ekonomie a management. Působí jako člen dozorčí rady ADMEZ. Na České poště působí od roku 2003. Začínal na řadových obchodních pozicích, později dostal na starost řízení a plánování obchodu jednotlivých poštovních regionů a VIP klientelu. V roce 2011 byl jmenován ředitelem sekce regionální a mezinárodní obchod, od roku 2014 je ředitelem divize obchod a marketing.