uvádí...
26. kongres Samoška, 2.–3. 6. 2021, Aquapalace Hotel Prague
27. kongres Samoška, 3.–4. 11. 2021, Clarion Congress Hotel Olomouc

Jiří Fridrich

ředitel sekce informatiky, Generální finanční ředitelství

Jiří Fridrich

ředitel sekce informatiky, Generální finanční ředitelství

Je absolventem oboru automatizace a robotizace na Vysoké škole zemědělské. Od roku 1992 do roku 2003 pracoval na různých pozicích IT útvarů Celní správy České republiky. Byl odpovědný zejména za rozvoj a provoz Celního informačního systému. V letech 2004–2010 působil jako vrchní ředitel skupiny Informatika na Ministerstvu financí ČR. Byl odpovědný zejména za strategii a rozvoj ICT v resortu ministerstva financí. Od roku 2011 pracoval jako ředitel odboru aplikačních systémů na Generálním finančním ředitelství, kde nyní působí na pozici ředitele sekce informatiky.