uvádí...
28.–29. 1. 2025, Clarion Congress Hotel Olomouc

Josef Kotrba, Deloitte Česká republika

chairman

Josef Kotrba, Deloitte Česká republika

chairman

Josef Kotrba je chairman české pobočky Deloitte a vede poradenský tým pro energetiku. Jako člen úzkého vedení se věnuje práci s klíčovými klienty a vede strategické projekty v oblasti energetiky. Od roku 2010 byl řídícím partnerem Deloitte ČR a předtím vedl finanční poradenství. V segmentu podnikových financí vedl transakce zahrnující řadu projektů pro velké národní i nadnárodní společnosti včetně transakcí v oblasti energetiky. V oblasti restrukturalizací vedl soudní i mimosoudní reorganizace velkých průmyslových podniků. Kromě toho působí jako soudní znalec ve sporech před domácími soudy i v rámci mezinárodních arbitráží.