uvádí...
24. kongres SAMOŠKA, 21.–22. 1. 2020

Ladislav Trylč

Vedoucí oddělení zpětného odběru, Ministerstvo životního prostředí

Ladislav Trylč

Vedoucí oddělení zpětného odběru, Ministerstvo životního prostředí

Vystudoval Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů na České zemědělské univerzitě v Praze a také obor ochrana životního prostředí na Karlově univerzitě. Na ministerstvu životního prostředí se v rámci Odboru odpadů dlouhodobě věnuje problematice rozšířené odpovědnosti výrobce, a to konkrétně v oblastech nakládání s obaly, elektrozařízeními, bateriemi a akumulátory, pneumatikami a autovraky. V současné době se podílí na přípravě zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

Všechny části programu od: Ladislav Trylč

Panelová diskuse: Trvalá udržitelnost maloobchodu vs. problematika obalů

9:40–11:10