uvádí...
30.–31. 1. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

Miloš Kužvart, Česká asociace oběhového hospodářství

výkonný ředitel

Miloš Kužvart, Česká asociace oběhového hospodářství

výkonný ředitel

Miloš Kužvart má doktorát v oboru ložisková geologie a geochemie z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a dosáhl kvalifikace auditora pro systémy managementu kvality a environmentu (ISO 9001, ISO 14001), německého TÜV CERT se specializací pro odpadové hospodářství. Ve své pracovní kariéře působil jako ředitel odboru styku s veřejností Ministerstva životního prostředí ČR, člen Rady vlády pro surovinovou politiku nebo člen Správní rady SUCO – Sdružení pro udělování certifikátů odpadovým firmám. V letech 1998–2002 zastával funkci ministra životního prostředí ČR. Dále pracoval jako zástupce České republiky v Thematic Group 3, poradním orgánu Evropské komise pro trvale udržitelné stavebnictví, vedoucí Inspekčního orgánu TZÚS Praha a projektový manažer společnosti SGS Czech Republic pro druhotné energetické zdroje. Od roku 2017 je lektorem programu OSN UNDP pro využívání biomasy v energetice. V roce 2018 se stal výkonným ředitelem České asociace oběhového hospodářství.