uvádí...
26. kongres Samoška, 2.–3. 6. 2021, Aquapalace Hotel Prague
27. kongres Samoška, 3.–4. 11. 2021, Clarion Congress Hotel Olomouc

Mojmír Bezecný

Ústřední ředitel, Česká obchodní inspekce

Mojmír Bezecný

Ústřední ředitel, Česká obchodní inspekce

Je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě. Vzdělání si doplnil v Institutu pro místní správu v Praze v tematice protikorupční politiky ve veřejné správě a také na Justiční akademii Kroměříž, kde se zabýval oblastí trestněprávních a správních aspektů ochrany duševního vlastnictví. Je dlouholetým pracovníkem České obchodní inspekce. Téměř sedm let působil jako ředitel inspektorátu ČOI v Ostravě, předtím byl zástupcem ředitele a inspektorem České obchodní inspekce. 1. dubna 2014 byl jmenován ústředním ředitelem ČOI.