uvádí...
28.–29. 1. 2025, Clarion Congress Hotel Olomouc

Mojmír Bezecný

Ústřední ředitel, Česká obchodní inspekce

Mojmír Bezecný

Ústřední ředitel, Česká obchodní inspekce

Je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě. Vzdělání si doplnil v Institutu pro místní správu v Praze v tematice protikorupční politiky ve veřejné správě a také na Justiční akademii Kroměříž, kde se zabýval oblastí trestněprávních a správních aspektů ochrany duševního vlastnictví. Je dlouholetým pracovníkem České obchodní inspekce. Téměř sedm let působil jako ředitel inspektorátu ČOI v Ostravě, předtím byl zástupcem ředitele a inspektorem České obchodní inspekce. 1. dubna 2014 byl jmenován ústředním ředitelem ČOI.