uvádí...
28.–29. 1. 2025, Clarion Congress Hotel Olomouc

Pavel Březina, Asociace českého tradičního obchodu

předseda

Pavel Březina, Asociace českého tradičního obchodu

předseda

Pavel Březina je absolventem ekonomických fakult na Univerzitě J. E. Purkyně a Masarykově univerzitě. Ve spotřebních družstvech pracuje od roku 2004. Nejprve působil v marketingu a provozu prodejen ve spotřebním družstvu v Rakovníku. V roce 2005 přešel pod nákupní centrálu Coop Centrum, kde řídil správu řetězce prodejen Coop Tuty. V roce 2011 se vrátil do spotřebního družstva v Rakovníku na pozici obchodního a provozního ředitele a později se roku 2013 stal jeho předsedou. Předsedou představenstva největší sítě prodejen potravin v České republice – Svazu českých a moravských spotřebních družstev (SČMSD), Skupiny Coop – byl zvolen v roce 2015. Ve svých plánech se soustředí především na rozvoj a udržitelnost maloobchodních prodejen v regionech, zavádění inovativních projektů v prodejnách a propagaci družstevního podnikání. Kromě spotřebních družstev aktivně působí také v rámci dalších organizací zaměřených na rozvoj obchodu v České republice, a to zejména ve Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR), v Hospodářské komoře ČR, Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Družstevní Asociaci ČR a Asociaci českého tradičního obchodu, jejímž předsedou je od února roku 2020.

Všechny části programu od: Pavel Březina, Asociace českého tradičního obchodu

Oficiální zahájení

9:00–9:30