uvádí...
26. kongres Samoška, 2.–3. 6. 2021, Aquapalace Hotel Prague
27. kongres Samoška, 3.–4. 11. 2021, Clarion Congress Hotel Olomouc

Pavel Březina, Skupina Coop

předseda

Pavel Březina, Skupina Coop

předseda

Je absolventem ekonomie na Univerzitě J. E. Purkyně a Masarykově univerzitě. Ve spotřebních družstvech pracuje od roku 2004, kdy působil v marketingu a provozu prodejen ve spotřebním družstvu v Rakovníku. Od roku 2005 řídil správu řetězce prodejen Coop Tuty v nákupní centrále Coop Centrum. V roce 2011 se vrátil do spotřebního družstva v Rakovníku na pozici obchodního a provozního ředitele. Předsedou největší sítě prodejen potravin v České republice byl zvolen v roce 2015 a ve svých plánech se soustředí především na rozvoj a udržitelnost maloobchodních prodejen v regionech, zavádění inovativních projektů v prodejnách a propagaci družstevního podnikání. Kromě spotřebních družstev aktivně působí také v rámci dalších organizací zaměřených na rozvoj obchodu v České republice, a to zejména v Hospodářské komoře ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Družstevní Asociaci ČR a Asociaci českého tradičního obchodu, jejíž předsedou je od února roku 2020. Ve volném čase se věnuje své rodině a sportu.

Všechny části programu od: Pavel Březina, Skupina Coop

Panelová diskuse: Tradiční trh v nové realitě – nastal čas posunout prodejnu o úroveň výš

13:00–14:30