uvádí...
24.–25. 1. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

Pavel Březina, AČTO

předseda, předseda představenstva

Pavel Březina, AČTO

předseda, předseda představenstva

Je absolventem ekonomie na Univerzitě J. E. Purkyně a Masarykově univerzitě. Ve spotřebních družstvech pracuje od roku 2004, kdy působil v marketingu a provozu prodejen ve spotřebním družstvu v Rakovníku. Od roku 2005 řídil správu řetězce prodejen Coop Tuty v nákupní centrále Coop Centrum. V roce 2011 se vrátil do spotřebního družstva v Rakovníku na pozici obchodního a provozního ředitele. Předsedou představenstva největší sítě prodejen potravin v České republice – Svazu českých a moravských spotřebních družstev (SČMSD), Skupiny Coop – byl zvolen v roce 2015. Ve svých plánech se soustředí především na rozvoj a udržitelnost maloobchodních prodejen v regionech, zavádění inovativních projektů v prodejnách a propagaci družstevního podnikání. Kromě spotřebních družstev aktivně působí také v rámci dalších organizací zaměřených na rozvoj obchodu v České republice, a to zejména ve Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, v Hospodářské komoře ČR, Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Družstevní Asociaci ČR a Asociaci českého tradičního obchodu, jejíž předsedou je od února roku 2020.