uvádí...
27. kongres Samoška, 1.-2. 6. 2022, Praha

Pavel Vinkler, MPO ČR

ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání

Pavel Vinkler, MPO ČR

ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR pracuje od roku 2005. Zabýval se především podporou podnikání, přípravou strategií či implementací konkrétních podpůrných programů pro podnikatele (dotační programy, finanční nástroje). Od března 2017 je ředitelem odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, kde je zodpovědný za zlepšování podnikatelského prostředí v ČR, snižování administrativní zátěže podnikatelů a agendu obchodního podnikání. V poslední době se věnoval především podpoře podnikatelů v průběhu pandemie nemoci covid-19, realizaci antibyrokratických opatření v rámci Živnostenského balíčku, programu Obchůdek 2021+ a digitalizaci plateb v rámci projektu Česko platí kartou.

Všechny části programu od: Pavel Vinkler, MPO ČR

Obchůdek 2021+

13:45–14:05