uvádí...
24.–25. 1. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

Pavel Vinkler, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

zástupce vrchního ředitele sekce hospodářství, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání

Pavel Vinkler, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

zástupce vrchního ředitele sekce hospodářství, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR pracuje od roku 2005. Zabýval se především podporou podnikání, přípravou strategií či implementací konkrétních podpůrných programů pro podnikatele (dotační programy, finanční nástroje). Od roku 2017 je ředitelem odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, kde je zodpovědný za zdokonalování podnikatelského prostředí v ČR, snižování administrativní zátěže podnikatelů a agendu obchodního podnikání. V poslední době se věnoval především podpoře podnikatelů z pohledu kompenzací v souvislosti se zvýšenými náklady na energie, realizaci antibyrokratických opatření v rámci Živnostenského balíčku, programu Obchůdek 2021+, digitalizaci plateb v rámci projektu Česko platí kartou a podpoře digitalizace v retailovém sektoru jako takovém.

Všechny části programu od: Pavel Vinkler, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Obchůdek 2021+ a související dotační programy ve spojení s digitalizací prodejen

13:50–14:05