uvádí...
28.–29. 1. 2025, Clarion Congress Hotel Olomouc

Petr Solský

Místopředseda, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Petr Solský

Místopředseda, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

V roce 1998 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku v oboru trestního práva. V minulosti působil na vedoucích pozicích ve státní správě – například na ministerstvu vnitra či ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2003–2010 pracoval na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde byl zodpovědný za vedení sekce justice a vnitra včetně koordinace příprav českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po návratu do ČR působil v soukromém sektoru v advokacii, následně zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, mimo jiné v letech 2013–2014 jako náměstek ministra vnitra pro tuto oblast. Dlouhodobě se zabývá řadou oblastí trestního a správního práva včetně úpravy veřejných zakázek a nedovolené veřejné podpory. Je dlouholetým členem Komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády (komise RIA). V dubnu 2016 byl jmenován místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pověřen řízením Sekce legislativy a veřejné regulace.