uvádí...
26. kongres Samoška, 2.–3. 6. 2021, Aquapalace Hotel Prague
27. kongres Samoška, 3.–4. 11. 2021, Clarion Congress Hotel Olomouc

Petr Solský

Místopředseda, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Petr Solský

Místopředseda, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

V roce 1998 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku v oboru trestního práva. V minulosti působil na vedoucích pozicích ve státní správě – například na ministerstvu vnitra či ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2003–2010 pracoval na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde byl zodpovědný za vedení sekce justice a vnitra včetně koordinace příprav českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po návratu do ČR působil v soukromém sektoru v advokacii, následně zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, mimo jiné v letech 2013–2014 jako náměstek ministra vnitra pro tuto oblast. Dlouhodobě se zabývá řadou oblastí trestního a správního práva včetně úpravy veřejných zakázek a nedovolené veřejné podpory. Je dlouholetým členem Komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády (komise RIA). V dubnu 2016 byl jmenován místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pověřen řízením Sekce legislativy a veřejné regulace.