uvádí...
27. kongres Samoška, 1.-2. 6. 2022, Praha

Radek Ptáček

klinický psycholog a profesor lékařské psychologie

Radek Ptáček

klinický psycholog a profesor lékařské psychologie

Působí na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na University of New York in Prague. Věnuje se nejširším tématům klinické a lékařské psychologie. Je autorem řady publikací, které dosáhly více než tisícovky citací po celém světě. Za svoji práci dostal několik významných ocenění. Je členem redakčních rad významných zahraničních časopisů a řady odborných zahraničních společností.

Všechny části programu od: Radek Ptáček

Jak zvládat stres a náročné situace

9:30–10:15