uvádí...
30.–31. 1. 2024, Clarion Congress Hotel Olomouc

Radim Sršeň, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

náměstek ministra

Radim Sršeň, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

náměstek ministra

Po absolvování česko-anglického gymnázia v Olomouci vystudoval Mezinárodní a evropská studia – diplomacii na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, kde absolvoval rovněž doktorské studium v oboru Mezinárodní politické vztahy. Od roku 2011 zde působí coby odborný asistent se specializací na Evropskou unii a OSN. Od roku 2010 je starostou obce Dolní Studénky, od roku 2008 manažerem a v současnosti předsedou Místní akční skupiny Šumperský venkov. Od roku 2013 byl místopředsedou a od roku 2021 je členem předsednictva Sdružení místních samospráv ČR. Na evropské úrovni byl v letech 2013 a 2016 viceprezidentem, v letech 2014–2015 pak prezidentem Evropské asociace Leader pro rozvoj venkova, od roku 2017 je zástupcem ČR v Evropském výboru regionů, místopředsedou Komise NAT pro přírodní zdroje, rozvoj venkova, cestovní ruch a zemědělství. Aktivně zastupuje zájmy evropského venkova v odborných pracovních skupinách Evropské unie, zároveň působí coby expert v rámci projektů EU na rozvoj venkova v Gruzii a Bosně a Hercegovině. V období let 2016–2022 byl zastupitelem Olomouckého kraje, v letech 2020–2022 zároveň i neuvolněným členem Rady Olomouckého kraje. V lednu 2022 se stal náměstkem ministra pro místní rozvoj pro oblast evropských a národních dotací, přípravu českého předsednictví EU, přeshraniční spolupráci, národní plán obnovy, spolupráci s územními partnery, obcemi a městy, soutěž Vesnice roku. Jeho životním mottem je africké přísloví „Když chceš jít rychle, jdi sám, chceš-li dojít daleko, pojďme spolu…“.