uvádí...
28.–29. 1. 2025, Clarion Congress Hotel Olomouc

Richard Nikischer

Vedoucí oddělení regionálních agend a podpory obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Richard Nikischer

Vedoucí oddělení regionálních agend a podpory obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Studoval regionální geografii na Univerzitě Karlově a působil jako vědecký pracovník Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Je autorem dvou desítek odborných publikací, zejména na téma sociální organizace prostoru. Na Ministerstvu pro místní rozvoj vede oddělení regionálních agend a podpory obcí, které má na starosti problematiku rozvoje venkova, a to například z pohledu definice jeho strategického směřování, metodické podpory obcí nebo koordinace implementace integrovaného nástroje Komunitně vedený místní rozvoj. Zdůrazňuje potřebu regionálně citlivého přístupu k rozvoji území, kterou ministerstvo pro místní rozvoj zohledňuje při tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR 21+. Jedním z nástrojů realizace strategie je i Program rozvoje regionů 2019+, který podporuje komplexní zlepšení obslužnosti obyvatel, a to především v menších obcích.