uvádí...
24. kongres SAMOŠKA, 21.–22. 1. 2020

Lukáš Grolmus

Ředitel oddělení komunikace, Eko-Kom

Lukáš Grolmus

Ředitel oddělení komunikace, Eko-Kom

Vystudoval VUT v Brně. V oblasti recyklace odpadů z obalů se angažuje od roku 2000, kdy nastoupil do Autorizované obalové společnosti Eko-Kom, která zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů v České republice. Jako ředitel oddělení komunikace je odpovědný za zajištění propagace třídění a recyklace odpadů pomocí osvětových a vzdělávacích projektů. V poslední době také spolupracuje s kolegy na projektech zaměřených na efektivnější recyklovatelnost obalů.

Všechny části programu od: Lukáš Grolmus

Panelová diskuse: Trvalá udržitelnost maloobchodu vs. problematika obalů

9:40–11:10