uvádí...
23. kongres SAMOŠKA

Zbyněk Kozel

Generální ředitel, Eko-Kom

Zbyněk Kozel

Generální ředitel, Eko-Kom

Vystudoval Námořní institut a na Dopravním institutu získal titul v oboru ekonomika dopravy. V oblasti recyklace odpadů z obalů se angažuje od roku 1995, kdy se stal předsedou Českého průmyslového sdružení pro obaly a životní prostředí. Od roku 1999 je generálním ředitelem autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů v České republice.

Všechny části programu od: Zbyněk Kozel

Panelová diskuse: Trvalá udržitelnost maloobchodu vs. problematika obalů

9:40–11:10