uvádí...
24. kongres SAMOŠKA, 21.–22. 1. 2020

Zdeněk Juračka

Předseda, Asociace českého tradičního obchodu (AČTO)

Zdeněk Juračka

Předseda, Asociace českého tradičního obchodu (AČTO)

Téměř čtyřicet let pracoval ve spotřebním družstevnictví (dnes Coop), a  to v  různých pozicích. Roku 1993 se stal zakladatelem největší nákupní centrály v ČR Coop Centrum, v jejímž čele stál jako předseda představenstva dalších 22 let. V roce 2000 spoluzaložil mezinárodní nákupní centrálu Coop Euro se sídlem v Bratislavě a od roku 2004 byl po dobu 12 let předsedou Svazu českých a moravských spotřebních družstev. V letech 2003–2007 zastával funkci viceprezidenta a následně pak až do roku 2014 prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Od roku 2014 je předsedou Asociace českého tradičního obchodu. Je členem vědecké rady VŠE v Praze a členem rady Českého statistického úřadu.

Všechny části programu od: Zdeněk Juračka

Panelová diskuse: Trvalá udržitelnost maloobchodu vs. problematika obalů

9:40–11:10

Oficiální zahájení

09:00–9:30