BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20231002T131708Z DESCRIPTION:Přijďte se inspirovat na kongres Samoška\, který už od rok u 2008 hájí zájmy tradičního trhu.\n \nCelodenní kongres na podporu domácího maloobchodního trhu umožňuje setkání členů maloobchodní ch aliancí\, družstev\, jednotlivých maloobchodníků\, velkoobchodů\, dodavatelů i zástupců státních a profesních organizací. Cílem akc e je informovat a inspirovat domácí obchodníky a pomoci jim lépe čeli t ostré konkurenci na trhu. Kongresu předchází neformální večerní setkání.\n \nBuďte v průběhu celého roku v obraze o dění na tradi čním trhu!\n \nSledujte zpravodajský web www.zboziaprodej.cz .\n \nMějte informace o dění na trhu i přípravách kongresu přímo ve své e-mailové schránce. Registrujte se pro odběr měsíčního newsletteru Samoška News a pozvánek na akci na www.atozreg istrace.cz/samoska . \n \nStaňte s e součástí komunity na našich stránkách na sociálních sítích Lin kedIn a Facebook .\n \nA hlavně se ne zapomeňte včas registrovat na kongres na www.samoska-kongres.cz/registra ce .\n \nV případě dotazů n ás neváhejte kontaktovat!\n \nKristýna Rybová\nProject Manager\nsamosk a@atozgroup.cz \n733 553 554\n \nwww.samoska -kongres.cz \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20240131T170000 DTSTAMP:20231002T131151Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20240130T170000 LAST-MODIFIED:20231002T131708Z LOCATION:Clarion Congress Hotel Olomouc (Jeremenkova 36\, 77200 Olomouc C Z-712) PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:29. kongres Samoška TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A0C609E641F5D901000000000000000 0100000003A4406EEF4747A4C8302DCD52E8A9824 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< /head>

P řijďte se inspirovat na kongres Samoška\, který už od roku 2008 háj í zájmy tradičního trhu.

&nb sp\;

Celodenní kongres na podporu domácího maloobchodního trhu umožňuje setkání členů maloobchodních aliancí \, družstev\, jednotlivých maloobchodníků\, velkoobchodů\, dodavatel ů i zástupců státních a profesních organizací. Cílem akce je infor movat a inspirovat domácí obchodníky a pomoci jim lépe čelit ostré k onkurenci na trhu. Kongresu předchází neformální večerní setkání.

 \;

Buďte v průběhu celého roku v obraze o dění na tradičním trhu!

 \;

Sledujte zpravodajský web www.z boziaprodej.cz.

 \;

Mějte informace o dění na trhu i přípravách kong resu přímo ve své e-mailové schránce. Registrujte se pro odběr měs íčního newsletteru Samoška News a pozvánek na akci na www.atozregistrace.cz/samoska.

 \;

Staňt e se součástí komunity na našich stránkách na sociálních sítích< a href="http://www.linkedin.com/showcase/zboziaprodej/?viewAsMember=true"> LinkedIn a Facebook .

 \;

A hlavně se nezapomeňte včas registrovat na kongres na www.samoska-kongres.cz/registrace .

 \;

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat!

 \;

Kristýna Rybová< o:p>

Project Manager

samoska@atozgroup.cz

733 553 554

 \;

www.samoska-kongres.cz

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR