BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240416T114722Z DESCRIPTION:Přijďte se inspirovat na kongres Samoška\, který už od rok u 2008 hájí zájmy tradičního trhu.\nCelodenní kongres na podporu dom ácího maloobchodního trhu umožňuje setkání členů maloobchodních aliancí\, družstev\, jednotlivých maloobchodníků\, velkoobchodů\, do davatelů i zástupců státních a profesních organizací. Cílem akce j e informovat a inspirovat domácí obchodníky a pomoci jim lépe čelit o stré konkurenci na trhu. Kongresu předchází neformální večerní set kání.\nBuďte v průběhu celého roku v obraze o dění na tradičním trhu!\nSledujte zpravodajský web www.zboziaprodej.cz .\n \nMějte informace o dění na trhu i přípravách kongresu přímo ve své e-mailové schránce. Registrujte se pro odběr měsíčn ího newsletteru Samoška News a pozvánek na akci na www.atozregistrace.c z/samoska .\nStaňte se součástí komunity na našich stránkách na sociálních sítích LinkedIn a Facebook .\nA hlavně se nezapomeňte včas registrovat na kongres na www.samoska-kongres.cz/registrace .\n \nV případě dotazů nás neváhejte k ontaktovat!\n \nKristýna Rybová\nProject Manager\nsamoska@atozgroup.cz < mailto:samoska@atozgroup.cz> \n733 553 554\nwww.samoska-kongres.cz \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20250129T170000 DTSTAMP:20240416T114722Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20250128T170000 LAST-MODIFIED:20240416T114722Z LOCATION:Clarion Congress Hotel Olomouc (Jeremenkova 36\, 77900 Olomouc O lomoucký Kraj) ORGANIZER;CN="Veronika Hrubá":mailto:veronika.hruba@atoz.cz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:30. kongres Samoška TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B09E53CEFF8FDA01000000000000000 010000000640766CAA007724EA067251641919602 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

P řijďte se inspirovat na kongres Samoška\, kte rý už od roku 2008 hájí zájmy tradičního trhu.

Celodenní kongres na podporu domácího maloobchodního tr hu umožňuje setkání členů maloobchodních aliancí\, družstev\, jed notlivých maloobchodníků\, velkoobchodů\, dodavatelů i zástupců st átních a profesních organizací. Cílem akce je informovat \;a insp irovat domácí obchodníky a pomoci jim lépe čelit ostré konkurenci na trhu. Kongresu předchází neformální večerní setkání.< /span>

Buďte v průběhu celého roku v obraze o dění na tradičním trhu!

Sledujte zpravodajský web \;www.zboziaprodej.cz.

 \;

Mějte informace o dění na trhu i přípravách kongresu přímo ve své e-mailové schránce. Registrujte se pro odběr měsíčního news letteru Samoška News a pozvánek na akci na \;www.atozregistrace.cz/samoska.

Staňte se součástí komunity n a našich stránkách na sociálních sítích \;LinkedIn \;a \;Facebook.

A hlavně se nezapomeňte včas registrovat na kongr es na \;www.samoska-kongres.cz/registrace.

 \;

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat!

 \;

Kristýna Rybová

Project Manager

samoska@atozgroup.cz

733 553 554

www.sa moska-kongres.cz

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR